اتصال به سرویس ها در ویندوز

1399/02/18

برای اتصال به سرویس ها در ویندوز کافیست فایل زیر را دانلود کرده و اجرا کنید پس از اجرای فایل گزینه connect رو انتخاب کرده  و سپس username و password را وارد...

اتصال به سرویس کاهش پینگ در گوشی های اندروید

1399/02/18

به منوی تنظیمات رفته و از قسمت تنظیمات شبکه به تنظیمات اتصال بیشتر رفته گزینه vpn رو‌انتخاب کنین VPN type :  l2tp-ipsec/psk vpn name: یک نام وارد کنین  sever address: یکی از سرورها   ping.overnet.xyz  ping2.overnet.xyz ping3.overnet.xyz ping4.overnet.xyz و‌...

اتصال به سرویس کاهش پینگ در گوشی های iphone

1399/02/18

به قسمت تنظیمات (settings)برین و از منوی general به قسمت VPN رفته و add vpn connection رو بزنین vpn type : l2tp در قسمت description: overnet server address:یکی از سرور های مورد نظر...

اتصال به سرویس افزایش سرعت در گوشی های اندروید

1399/01/27

به منوی تنظیمات رفته و از قسمت تنظیمات شبکه به تنظیمات اتصال بیشتر رفته گزینه vpn رو‌انتخاب کنین vpn type:l2tp ipsec psk vpn name: overnet sever address: یکی از سرورها   speed.overnet.xyz  speed2.overnet.xyz speed3.overnet.xyz speed4.overnet.xyz و‌ در گزینه pre...

اتصال به سرویس افزایش سرعت در گوشی های iphone

1399/01/27

به قسمت تنظیمات (settings)برین و از منوی general به قسمت VPN رفته و add vpn connection رو بزنین vpn type : l2tp در قسمت description: overnet server address:یکی از سرور های مورد نظر...