راه حل های کاهش پینگ چیست؟

1399/03/08

پینگ چیست؟ به فاصله ی زمانی اتصال دو دستگاه به یک دیگر پینگ گفته می شود. در حوزه بازی منظور از پینگ، اتصال بازی شما با سرور بازی است که با...

اتصال به سرویس ها در ویندوز

1399/02/18

برای اتصال به سرویس ها در ویندوز کافیست فایل زیر را دانلود کرده و اجرا کنید پس از اجرای فایل گزینه connect رو انتخاب کرده  و سپس username و password را وارد...

اتصال به سرویس کاهش پینگ در گوشی های اندروید

1399/02/18

به منوی تنظیمات رفته و از قسمت تنظیمات شبکه به تنظیمات اتصال بیشتر رفته گزینه vpn رو‌انتخاب کنین VPN type :  l2tp-ipsec/psk vpn name: یک نام وارد کنین  sever address: یکی از سرورها   ping.overnet.xyz  ping2.overnet.xyz ping3.overnet.xyz ping4.overnet.xyz و‌...

اتصال به سرویس کاهش پینگ در گوشی های iphone

1399/02/18

به قسمت تنظیمات (settings)برین و از منوی general به قسمت VPN رفته و add vpn connection رو بزنین vpn type : l2tp در قسمت description: overnet server address:یکی از سرور های مورد نظر...

اتصال به سرویس افزایش سرعت در گوشی های اندروید

1399/01/27

به منوی تنظیمات رفته و از قسمت تنظیمات شبکه به تنظیمات اتصال بیشتر رفته گزینه vpn رو‌انتخاب کنین vpn type:l2tp ipsec psk vpn name: overnet sever address: یکی از سرورها   speed.overnet.xyz  speed2.overnet.xyz speed3.overnet.xyz speed4.overnet.xyz و‌ در گزینه pre...

اتصال به سرویس افزایش سرعت در گوشی های iphone

1399/01/27

به قسمت تنظیمات (settings)برین و از منوی general به قسمت VPN رفته و add vpn connection رو بزنین vpn type : l2tp در قسمت description: overnet server address:یکی از سرور های مورد نظر...